Welkom bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro


Noordnederlands Effektenkantoor B.V., hierna te noemen: “NNEK” stelt beleggers in de gelegenheid giraal te beleggen in bepaalde Beleggingsfondsen via een Noordnederlandse Beleggingsrekening, te openen bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro., hierna te noemen “Stichting”

Wat is een Beleggersgiro? 
Naast de mogelijkheid om rechtstreeks op de beurs aandelen of beleggingsfondsen te verwerven is het ook mogelijk om deze via een Beleggersgiro te kopen. Een Beleggersgiro is een giraal participatiesysteem dat het mogelijk maakt om ook fracties van participaties aan te houden. Hierdoor kunnen geldbedragen volledig worden omgezet in effecten. De kosten zijn over het algemeen lager dan in geval van rechtstreekse aan- en/of verkoop op Amsterdam Stock Exchange. Beleggingsfondsen zijn ook rechtstreeks te koop bij banken of fondsbeheerders, maar daar zijn meestal alleen de huisfondsen te koop. Elke Beleggersgiro kent één of meerdere reglement(en) met voorwaarden.


Reglement

Per 1 januari 2017 zijn het Reglement Noordnederlandse Beleggersgiro versie 3.0 en de daarbij behorende Voorwaarden Noordnederlandse Beleggersgiro versie 3.0 en de Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijke beleggen voor aanvullend pensioen versie 1.0 van kracht voor diensten van NNEK of Fondsenplatform afgesloten op of na 1 januari 2017. Met de wijzigingen in het reglement en het toevoegen van voorwaarden en aanvullende voorwaarden inzake belastingvriendelijk beleggen zijn reglement en voorwaarden actueel en sluiten beter aan op de dienstverlening van NNEK.

Reglement Noordnederlandse Beleggersgiro per 2017-01-01
Voorwaarden Noordnederlandse Beleggersgiro per 2017-01-01

Voor klanten die een dienstverlening bij NNEK of Fondsenplatform hebben afgesloten vóór 1 januari 2017 is afhankelijk van de gekozen dienstverlening het Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening 2015-04-08 of het Reglement Fondsenplatform Beleggingsrekening 2015-10-12 nog van toepassing.

Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening 2015-04-08
Reglement Fondsenplatform Beleggingsrekening 2015-10-12