Welkom bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro


Noordnederlands Effektenkantoor B.V., hierna te noemen: “NNEK” stelt beleggers in de gelegenheid giraal te beleggen in bepaalde Beleggingsfondsen via een Noordnederlandse Beleggingsrekening, te openen bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro., hierna te noemen “Stichting”

Wat is een Beleggersgiro? 
Naast de mogelijkheid om rechtstreeks op de beurs aandelen of beleggingsfondsen te verwerven is het ook mogelijk om deze via een Beleggersgiro te kopen. Een Beleggersgiro is een giraal participatiesysteem dat het mogelijk maakt om ook fracties van participaties aan te houden. Hierdoor kunnen geldbedragen volledig worden omgezet in effecten. De kosten zijn over het algemeen lager dan in geval van rechtstreekse aan- en/of verkoop op Amsterdam Stock Exchange. Beleggingsfondsen zijn ook rechtstreeks te koop bij banken of fondsbeheerders, maar daar zijn meestal alleen de huisfondsen te koop. Elke Beleggersgiro kent één of meerdere reglement(en) met voorwaarden.

Reglement
Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening 2015-04-08
Reglement Fondsenplatform Beleggingsrekening 2015-10-12