Skip to main content

Welkom bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro

Noordnederlands Effektenkantoor B.V., hierna te noemen: “NNEK” stelt beleggers in de gelegenheid giraal te beleggen in bepaalde Beleggingsfondsen via een Noordnederlandse Beleggingsrekening, te openen bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro., hierna te noemen “Stichting”

Wat is een Beleggersgiro?

Naast de mogelijkheid om rechtstreeks op de beurs aandelen of beleggingsfondsen te verwerven is het ook mogelijk om deze via een Beleggersgiro te kopen. Een Beleggersgiro is een giraal participatiesysteem dat het mogelijk maakt om ook fracties van participaties aan te houden. Hierdoor kunnen geldbedragen volledig worden omgezet in effecten. De kosten zijn over het algemeen lager dan in geval van rechtstreekse aan- en/of verkoop op Amsterdam Stock Exchange. Beleggingsfondsen zijn ook rechtstreeks te koop bij banken of fondsbeheerders, maar daar zijn meestal alleen de huisfondsen te koop. Elke Beleggersgiro kent één of meerdere reglement(en) met voorwaarden.

Reglement en voorwaarden

Per 25 mei 2023 zijn het Reglement Noordnederlandse Beleggersgiro versie 3.2 en de daarbij behorende Voorwaarden beleggingsrekening Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro versie 1.4, de Aanvullende voorwaarden Lijfrenterekening versie 1.4, de Aanvullende voorwaarden Lijfrente Leefrekening versie 1.8, de Aanvullende voorwaarden Stamrechtrekening versie 1.3 en de Aanvullende voorwaarden Stamrecht Leefrekening versie 1.4  van kracht.

Reglement Noordnederlandse Beleggersgiro 2021-06-21
Voorwaarden beleggingsrekening Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro 2023-05-25
Aanvullende voorwaarden Stamrechtrekening 2023-05-25
Aanvullende voorwaarden Stamrecht Leefrekening  2023-05-25
Aanvullende voorwaarden Lijfrenterekening 2023-05-25
Aanvullende voorwaarden Lijfrente Leefrekening 2023-05-25