Welkom bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro

Noordnederlands Effektenkantoor B.V., hierna te noemen: “NNEK” stelt beleggers in de gelegenheid giraal te beleggen in bepaalde Beleggingsfondsen via een Noordnederlandse Beleggingsrekening, te openen bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro., hierna te noemen “Stichting”

Wat is een Beleggersgiro?

Naast de mogelijkheid om rechtstreeks op de beurs aandelen of beleggingsfondsen te verwerven is het ook mogelijk om deze via een Beleggersgiro te kopen. Een Beleggersgiro is een giraal participatiesysteem dat het mogelijk maakt om ook fracties van participaties aan te houden. Hierdoor kunnen geldbedragen volledig worden omgezet in effecten. De kosten zijn over het algemeen lager dan in geval van rechtstreekse aan- en/of verkoop op Amsterdam Stock Exchange. Beleggingsfondsen zijn ook rechtstreeks te koop bij banken of fondsbeheerders, maar daar zijn meestal alleen de huisfondsen te koop. Elke Beleggersgiro kent één of meerdere reglement(en) met voorwaarden.

Reglement en voorwaarden

Per 21 juni 2021 zijn het Reglement Noordnederlandse Beleggersgiro versie 3.2 en de daarbij behorende Voorwaarden Noordnederlandse Beleggersgiro versie 1.3 en de Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen versie 1.3, de Aanvullende voorwaarden beleggingsrekening Uitkerend variabel pensioen versie 1.6, de Aanvullende voorwaarden Stamrechtrekening versie 1.1 en de Aanvullende voorwaarden Stamrecht Leefrekening versie 1.1 van kracht.

Reglement Noordnederlandse Beleggersgiro per 2021-06-21
Voorwaarden Noordnederlandse Beleggersgiro per 2019-07-01
Aanvullende voorwaarden belasting vriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen 2020-03-01
Aanvullende voorwaarden beleggingsrekening Uitkerend variabel pensioen 2020-03-01
Aanvullende voorwaarden Stamrechtrekening 2021-03-19     
Aanvullende voorwaarden Stamrecht Leefrekening 2021-03-30